HUSREGLER

Font Size
A A A

Spilleres fornøjelse og sikkerhed er vigtige elementer for 888poker.dk, og vi bestræber os på at opretholde et sikkert, rimeligt og venligt spillemiljø. Etiske spilpraksisser og behørig takt og tone er vores højeste prioriteter. Med henblik på at opretholde disse strikse principper samt integriteten i vores spil har 888poker.dk skabt en række Husregler. Det forventes og kræves af alle spillere, at de overholder disse standarder, regler og praksisser:

 1. Regler vedrørende mindreårige
 2. Regler vedrørende spil med flere hænder (multi-hands)
 3. Regler vedrørende posting
 4. Regler vedrørende forspildte blind bets
 5. Regler vedrørende uafgjorte hænder (gælder alle pokervarianter med undtagelse af hi-lo)
 6. Regler vedrørende uafgjorte hænder (gælder kun hi-lo-varianter)
 7. Regler vedrørende tidsbegrænset spil
 8. Regler vedrørende sen registrering
 9. Regler vedrørende ekstratid (time bank)
 10. Regler vedrørende servicegebyr (rakes)
 11. Regler vedrørende aftalt spil (non-collusion)
 12. Regler vedrørende fair play
 13. Multi Bord Turneringer – Final Table Deal
 14. Regler vedrørende aflysning af turneringer
 15. Bordetikette
 16. Regler vedrørende udbetaling af gevinster
 17. Regler vedrørende rat-holing

NB: Spillere får ikke udbetalt brøkdele af en øre. I tilfælde hvor en spillers gevinst indeholder brøkdele af en øre, runder 888poker.dk beløbet ned til den nærmeste øre. Det vil for eksempel sige, at hvis du vinder kr. 4,095, modtager du kr. 4,09.

Regler vedrørende mindreårige

888poker.dk er beregnet til spilleunderholdning for ansvarlige, samtykkende voksne. Det er strengt forbudt for mindreårige at spille på 888poker.dk. Såfremt 888poker.dk opdager mindreårige, som spiller, vil vedkommende blive forment adgang permanent.

Regler vedrørende spil med flere hænder (multi-hands)

888poker.dk tillader, at spillere aktivt kan spille højst seks ring games.
Der er ingen restriktioner for antallet af samtidige turneringer, spillere må spille.

Regler vedrørende posting

Spillere, som slutter sig til et bord på 888poker.dk (med undtagelse af seven card stud og seven card stud Hi/Lo 8 eller better) skal betale et introgebyr (posting), som svarer til bordets lower limit stake. Posting følger samme regler som blind bets og giver spilleren ret til sit-in ved bordet.

Spillere har mulighed for at benytte sig af ”sit-out”, hvor man venter på big blind, før man begynder at spille. Posting sikrer rimelighed for alle spillere ved at forhindre spillere i at tilslutte sig et pokerspil i en late position for derved at undgå, at der lægges blind bets.

Regler vedrørende forspildte blind bets

Indimellem kan en spiller vælge at benytte sig af en midlertidig sit-out fra et bord:

Såfremt spilleren i sin sit-out forspilder sin tur til at lægge small blind, skal spilleren betale posting, når han igen sætter sig ved bordet. Denne posting består af et ”live (aktivt) bet”, som svarer til big blind.

Såfremt spilleren i sin sit-out forspilder sin tur til både at lægge small blind og big blind, skal spilleren betale posting, når han igen sætter sig ved border. Denne posting består af et live bet, som svarer til big blind, plus et yderligere ”dead (inaktivt) bet”, som svarer til small blind, som ”doneres” af spilleren direkte til puljen.

Såfremt dealeren passerer spilleren, som er i sit-out, tre gange, vil spilleren blive fjernet fra bordet.

Regler vedrørende uafgjorte hænder (gælder alle pokervarianter med undtagelse af hi-lo)

I det tilfælde at to eller flere aktive spillere, som deltager i pokerhåndens showdown, har lige højt rangerende (i kombination) hænder, bestemmes vinderen ved det højeste kort (dvs. et par esser slår et par konger).

Såfremt pokerhænderne stadig står lige (f.eks. et par konger mod et par konger), skal det højest rangerende kort, som spillerne ikke har tilfælles (”kickeren”), bestemme, hvem der vinder hånden.

I det tilfælde at det står helt lige mellem to eller flere aktive spilleres pokerhænder, skal bordets pulje deles ligeligt mellem disse spillere. I tilfælde af overskydende antal ulige chips, skal det ulige antal chips uddeles til de vindende spillere begyndende med den første vindende spiller til venstre for dealeren og så videre med urets retning.

Regler vedrørende uafgjorte hænder (gælder kun hi-lo-varianter)

I det tilfælde at to eller flere aktive spillere, som deltager i pokerhåndens showdown, har lige højt rangerende (i kombination) hænder, bestemmes vinderen ved det højeste kort (dvs. et par esser slår et par konger) eller ved det laveste kort (dvs. et to-kort slår et tre-kort).

Såfremt hi-pokerhænderne stadig står lige (f.eks. et to-kort mod et to-kort), skal det højest/lavest rangerende (værdi) kort, som spillerne ikke har tilfælles (”kickeren”), bestemme, hvem der vinder hånden.

I det tilfælde at det står helt lige mellem to eller flere aktive spilleres pokerhænder, skal bordets pulje deles ligeligt mellem disse spillere. I tilfælde af overskydende antal ulige chips, skal det ulige antal chips uddeles til de vindende spillere begyndende med den første vindende spiller til venstre for dealeren og så videre med urets retning.

Regler vedrørende tidsbegrænset spil

I både almindelige bordspil og turneringer skal spillere på 888poker.dk handle inden for en rimelig tidsramme, som kan variere bord efter bord, på op til 30 sekunder. Denne tidsramme håndhæves med henblik på at opretholde en rimelig spilletid. Spillere, som ikke handler inden for tidsrammen, folder automatisk deres hånd. Spilleren fortaber det eventuelle beløb, som han eller hun tidligere i hånden har satset.

Regler vedrørende sen registrering

Funktionen vedrørende sen registrering tillader en spiller at komme ind og spille i udvalgte pokerturneringer, efter at den første hånd er blevet givet og under den sene registreringsperiode fastsat for sådanne turneringer. Denne funktion er ikke tilgængelig, såfremt der er mindre end tre spillere plus antallet af betalte pladser, uanset om der måtte være fastsat en sen registreringsperiode for pokerturneringen.

Regler vedrørende ekstra tid (time bank)

Såfremt en spiller under et spil på 888poker.dk af en eller anden årsag har brug for ekstra tid, kan vedkommende få det ved at klikke på time bank-knappen.

Time bank-funktionen giver spillere ekstra tid til at færdiggøre deres handlinger. Spillere, som ikke handler, inden deres time bank er udtømt, folder automatisk deres hånd.

Spillere på 888poker.dk har desuden mulighed for at aktivere deres time bank automatisk i spilindstillingerne. Hvis en spiller har konfigureret sin time bank til at køre automatisk, vil den kun blive anvendt på hænder, hvor spilleren frivilligt har investeret penge i puljen (dette omfatter posting af blinds uden for tur). Posting af blinds, når det er spillerens tur, vil ikke blive anset for frivillig investering af penge i puljen.

Regler vedrørende servicegebyr (rakes)

Som vært pålægger 888poker.dk hver enkelt pokerhånds pulje et provisionsgebyr (”rake”). 888poker.dks Real Money table Rake Schedules kan ses under dette sites sektion vedrørende Limits, Antes & Rake.

Regler vedrørende aftalt spil (non-collusion)

Aftalt spil (collusion) er et historisk stridens æble mellem pokerspillere. Hvor mange værtshusildkampe har ikke været en følge af aftalt spil, eller i hvert fald anklagen om aftalt spil? Der er tale om aftalt spil, når to eller flere spillere ved et pokerbord forsøger at opnå en urimelig fordel ved at dele viden om deres kort eller andre oplysninger. Aftalt spil tolereres ikke hos 888poker.dk.

Regler vedrørende fair play

888poker.dk forventer og kræver af sine spillere, at de spiller poker på en fair og etisk måde, hvad enten de spiller ved et gratis bord (play money) eller ved et bord, hvor der spilles om rigtige penge, eller om det er i en af vores pokerturneringer eller arrangementer. Såfremt 888poker.dk opdager en spiller, som spiller på uetisk maner, eller som ikke overholder de skrevne eller uskrevne spilleregler, vil vedkommendes gevinster blive konfiskeret, og spilleren vil få annulleret sit medlemskab og vil permanent blive forment al fremtidig adgang til 888poker.dk.

Multi Bord Turneringer – Final Table Deal

I nogle multi-bord turneringer, kan spillere der når frem til Final Table nå til enighed om at fordele præmiepuljen på baggrund af den Uafhængige Chip Model (”UCM” – en matematisk model, der anvendes til at beregne hver spillers sandsynlige udbetaling i henhold til hans/hendes puljestørrelse og fordelingstabellen for turneringens præmiepulje) og ikke som anført i den gældende udbetalingstabel. Hvor meget af præmiepuljen der fordeles på grundlag af UCM vil vi skønsmæssigt vurdere, og vi kan afsætte op til 5 % af præmiepuljen til vinderen af turneringen.

Ved Final Table vil alle spillere blive præsenteret for en ”Diskuter en deal” afkrydsningsboks. Hvis alle spillere krydser dette felt af, vil spil i turneringen sættes på pause, og en skærm vil blive vist med den nye foreslåede præmiepuljefordeling. Hvis alle spillere accepterer den nye foreslåede præmiepuljefordeling, vil præmiepuljen fordeles mellem spillerne i overensstemmelse med dette. Hvis en af spillerne afslår den nye præmiepuljefordeling eller den tid, der er afsat for spillere til at acceptere en sådan fordeling udløber, vil turneringen og dens spil genoptages på baggrund af præmiepuljefordelingen i den oprindelige udbetalingstabel.

Bemærk venligst: Såfremt en spiller ved Final Table anvender software, som ikke understøtter ”Final Table Deal”-funktionen vil ingen aftale kunne finde sted, og fordelingen af præmiepuljen vil være som anført i den oprindelige udbetalingstabel.

Regler vedrørende aflysning af turneringer

888poker.dk forbeholder sig retten til at aflyse turneringer, som måtte være blevet annonceret, i færd med at modtage tilmeldinger, eller som er umiddelbart forestående.

Igangværende turneringer, som kræves aflyst på grund af en række potentielle faktorer (server-problemer, omfattende forbindelsesproblemer, strømsvigt, ISP netværksproblemer osv.), vil blive aflyst, og spillere, som røg ud forinden en sådan aflysning vil ikke blive kompenseret for noget beløb i forbindelse med turneringen.

Spillere, der ikke var elimineret på tidspunktet for aflysningen vil (i) få refunderet deres buy-in og gebyr (inklusive rebuys, add-ons og knockout-gebyr), i det omfang de har købt disse i forbindelse med den aflyste turnering, og (ii) ligeligt dele (uanset den enkelte spillers antal chips) det højeste af (a) buy-ins, gældende knockout-gebyrer, rebuys og add-ons købt af spillere, som er røget ud forinden aflysningen af turneringen, eller (b) den garanterede gevinstpulje minus de beløb, som er fordelt efter (i).

I det tilfælde at en igangværende turnering må aflyses, forbeholder 888poker.dk sig uanset ovenstående retten til efter eget skøn at kompensere spillere, som ikke var blevet elimineret fra turneringen på tidspunktet for aflysningen, ved brug af en formel baseret på: (i) en spillers antal chips, (ii) gevinstpuljestrukturen, og (iii) den gevinstpulje, som rent faktisk er blevet indsamlet fra spillere, eller den garanterede gevinstpulje.

Det specificeres, at såfremt sen registrering fortsat er åben, efter turneringen er gået i gang, eller såfremt turneringen ikke er skredet væsentligt frem, og en sådan turnering aflyses, forbeholder 888poker.dk sig retten til ikke at kompensere spillere, som fortsat er i turneringen, for en eventuel negativ balance mellem den gevinstpulje, som rent faktisk er blevet indsamlet fra spillere, og den garanterede gevinstpulje.

Under sådanne omstændigheder vil spillere, som ikke var blevet elimineret fra turneringen, blive kompenseret inden for de følgende dage efter aflysning af turneringen.

Bordetikette

888poker.dk tror på den gyldne regel om at behandle andre, som du selv ønsker at blive behandlet. Almindelig høflighed udvist ved traditionelle pokerborde forventes således også ved vores pokerborde. Se venligst listen med 888poker.dks etikettevejledning nedenfor:

 • Tænk det. Sig det. Men skriv det ikke.
 • Intimidering eller chikane af andre spillere ved bordet tolereres ikke.
 • Lykønskning af en vindende spiller anses altid for positivt.
 • Indgå ikke i ”skrigekonkurrencer” med andre spillere ved bordet.
 • Lagging er et naturligt fænomen på internettet. Det er uundgåeligt, og du bedes være høflig, når du gør en spiller opmærksom på, at vedkommende lagger.

Regler vedrørende udbetaling af gevinster

888poker.dk forbeholder sig til enhver tid retten til at modificere gevinster i en turnering samt retten til efter eget skøn at udbetale pengegevinster af samme eller større værdi som hovedgevinsten i stedet for den faktiske hovedgevinst. Værdien af hovedgevinsten bestemmes ud fra dens faktiske værdi og ikke nogen potentiel værdi eller gevinst, som ville kunne modtages som følge af hovedgevinsten.

Regler vedrørende rat-holing

Med henblik på at give alle vores spillere lige vindermuligheder er rat-holing forbudt på 888poker.dk. Rat-holing består i at forlade et ring game med gevinst og derefter vende tilbage til det samme spil med færre penge, end du forlod spillet med. Denne politik finder ikke anvendelse for gevinster ved jackpot.

Når en spiller vender tilbage til et ring game på 888poker.dk, skal spilleren lave en buy-in med et beløb svarende til eller højere end det beløb, spilleren forlod spillet med. Eneste undtagelse hertil er, hvis et medlem forlader bordet med et beløb, som er højere end spillets maksimale grænse. I dette tilfælde kan medlemmet vende tilbage til bordet med samme beløb, som vedkommende forlod bordet med. Såfremt denne betingelse ikke opfyldes, vil den pågældende spiller blive nægtet at vende tilbage til bordet i en bestemt tidsperiode, som meddeles i en pop-up-besked.


Nyd bordene og held og lykke!


Back to top