BONUS POLITIK

Bonuspolitik for 888casino.dk (”Casino”), 888poker.dk (”Poker”) og 888sport.dk (”Sport”) (tilsammen ”888”)


1 Krav til væddemål

 1. Nogle bonusser og gevinster, der stammer fra en bonus, skal omsættes et vis antal gange, før den kan udbetales (herefter omtalt som ”Spillekravet”).
 2. Opfyldelse af Spillekravet i tilfælde af at der ikke foreligger en Ventende Bonus kan kun opfyldes ved at bruge Begrænsede midler (som defineret i punkt 3.3.2 nedenfor). Væddemål, hvor Tilgængelige Midler (som defineret i punkt 3.3.1 nedenfor) er benyttet, tæller ikke med i opfyldelse af Spillekravet. I det tilfælde at der foreligger en Ventende Bonus er det alene Tilgængelige Midler, der tæller med i opfyldelse af Spillekravet.
 3. Enhver udbetalingsanmodning kan medføre, at de Begrænsede Midler (de bonusmidler og gevinster heraf, der endnu ikke opfylder Spillekravet, herunder enhver bonus, der er relateret til bonusmidlerne, som endnu ikke er konverteret til Tilgængelige Midler), bliver annulleret. Dette inkluderer Sportsbonus, Ventende Bonus, Umiddelbar Bonus og BPs.

1. Casino

 1. For spil på Casino er Spillekravet, at den tildelte bonus skal omsættes 10 gange for at kunne udbetales. Bemærk at bonusser alene kan bruges på udvalgte typer af spil.
 2. Ved tildeling af eksempelvis 500 kr. i bonus skal der således omsættes for 5.000 kr. Begrænsede midler, før der kan ske udbetaling. Det er alene følgende spil, der bidrager og medregnes til Spillekravet:

  Bidrag (væddemål)

  Spil kategori

  Bidrag (spil)

  Video Spillemaskiner & Spillemaskiner

  100%

2. Sport

 1. For spil på Sport er Spillekravet, at beløbet skal gennemspilles seks (6) gange til odds 1,5 eller højere for at kunne udbetales. Ved tildeling af eksempelvis 500 kr. i bonus skal der således gennemspilles for et beløb svarende til 3.000 kr. Begrænsede Midler til odds 1,5 eller højere, før der kan ske udbetaling. Kun væddemål indgået på Sport tæller med i Spillekravet for bonusser, der er tilbudt på Sport (”Sportsbonus”). Væddemål lukket ved brug af ”luk-væddemål”-funktionen og ugyldige spil tæller ikke med til opfyldelse af Spillekravet for Sportsbonusser.

3. Poker

 1. For spil på Poker sondres der mellem ”Ventende Bonus” og ”Umiddelbar Bonus”.
 2. Du kan ikke tilgå eller satse en Ventende Bonus straks efter tildelingen. For at frigive en Ventende Bonus skal du optjene et vis antal bonuspoint (”BPs”), jf. punkt (i) – (iii) nedenfor.
 3. Umiddelbar Bonus kan satses straks efter tildelingen, og udbetales i rigtige penge til din konto, når du har samlet 2 bonuspoint for hver kr. 6 af det modtagne bonusbeløb.
 4. Bonus Point (”BPs”) bliver brugt til at frigive dine afventende bonusser. BPs bliver kun optjent, hvis du har en aktiv og afventende bonus. Du skal optjene et antal BPs som svarer til at du bidrager med halvdelen af dit tildelte (bonus) beløb i rake eller turneringsgebyr, jf. nærmere nedenfor.
 5. BPs optjenes gennem Poker spil på følgende måde:
  • I Poker Ring spil: Du optjener 2 BPs for hver kr. 6 ($ 1) af dine ”bidragende rakes”. ”Rake” er den andel af puljen som 888 opkræver i forbindelse med afholdelse af Poker Ring spil. Den ”rake” som du bidrager med (”bidragende rake”) svarer til, hvor meget du har bidraget til den samlede pulje i forhold til de andre spillere. Fx hvis du har bidraget med $ 25 ud af en pulje på $ 100 (25 %) og vi tager $ 4 som ”rake” fra puljen, har du bidraget med $ 1 af ”rake” (25 %), og du optjener 2 BP.
  • I Pokerturneringer: Du optjener 2 BPs for hver kr. 6 ($ 1) du betaler i turneringsgebyr;
  • I Casino-spil (fra din Poker-konto): Du optjener 2 BP for hver kr. 6 ($ 1) du satser på Casino.
 1. Hvis dit spil bliver annulleret på grund af fejl, der kan tilregnes 888, fx tekniske problemer, får du ubetinget hele din indsats tilbage, uanset om du har satset bonuspenge.
 2. Hvis du ønsker at fjerne velkomstbonussen og gevinster heraf for at hæve din første indbetaling, bedes du kontakte vores medlemssupportafdeling.

2. Begrænsninger

 1. Der gælder følgende begrænsninger, når du bruger vores bonustilbud:
  1. 888 bonus kampagner er begrænset til én (1) spiller per husstand uanset om der er mere end én computer installeret på adressen. Antallet af spillere pr. husstand identificeres på baggrund af en eller flere af følgende oplysninger: navn, adresse, e-mail adresse, IP-adresse, betalingskortnummer eller enhver anden form for identifikation;
  2. Hvis det oprindelige bonusbeløb bliver trukket tilbage inden Spillekravet er opfyldt, kan det aktuelle bonusbeløb og eventuelle gevinster heraf blive annulleret; og
  3. 888 forbeholder sig ret til at bede dig om at fremkomme med legitimation, afvise hævninger eller foretage andre tiltag før en bonus hæves samt blokere eller ophæve alle konti og fjerne bonuspenge og eventuelle gevinster heraf uden varsel.
 2. Du har 60 dage (”Tidsperioden”) til at opfylde vilkårene for alle bonustilbud. Hvis ikke du opfylder vilkårene inden Tidsperioden er udløbet, vil ethvert tilgængeligt bonusbeløb og gevinster, som er genereret heraf, blive annulleret og fjernet fra din konto. Tidsperioden begynder når bonussen indbetales på din konto.
 3. Hvis du har modtaget mere end én bonus, som Spillekravene ikke er opfyldt for, vil ethvert spil kun tælle med til opfyldelse af Spillekravet for den først modtagne bonus samt gevinster heraf. Først når du har opfyldt Spillekravet for den først modtagne bonus samt gevinster heraf, vil du kunne opfylde Spillekravet for den næste modtagne bonus og gevinster heraf.
 4. Hvis du har tilmeldt dig en poker-turnering, der endnu ikke er blevet afviklet, og/eller placeret et væddemål ved brug af dine Tilgængelige Midler på et væddemål, som endnu ikke er blevet afgjort, vil det først være muligt at gøre brug af dine Begrænsede Midler, når poker-turneringen er afviklet og/eller væddemålet er afsluttet.
 5. Det er ikke muligt at gøre brug af dine Begrænsede Midler, så længe du har Tilgængelige Midler stående på din spilkonto.
 6. Alle brugere af 888 har kun ret til én velkomstbonus. Medlemmer, der foretager deres første indbetaling hos 888 eller nogen af dets white label-partnere, og som har eller tidligere har haft en konto hos nogen af de steder, der ejes eller drives af 888, herunder både In-House Mærker og White Label Mærker, er ikke berettiget til en ekstra velkomstbonus, medmindre 888 beslutter andet.
 7. Jackpot-gevinster øges udelukkende ved brug af Tilgængelige Midler, jf. punkt 3.3.

3. Andre forhold

 1. Hvis 888 har grund til at mistænke en spiller for misbrug eller forsøg på misbrug af enhver form for bonus, forbeholder 888 sig retten til at:
  1. bringe spillerens medlemskab af 888 til ophør;
  2. blokere spillerens konto;
  3. tilbageholde alle penge på spillerens konto; og
  4. nægte spilleren adgang til samtlige af 888's tjenester i fremtiden.
 2. Enhver gevinst genereret af bonus (”bonusgevinster”) betales til dig på følgende måde:
  1. Gevinster genereret af en indsats med rigtige penge, udbetales til din bankkonto;
  2. Bonusgevinster fra Casino- eller Sports-spil overføres til din bonuspung;
  3. Bonusgevinster fra Poker spil overføres forholdsmæssigt til henholdsvis din bonuspung og/eller bankkonto, afhængigt af, hvilke midler du har brugt til at spille for. Bonusgevinster bliver overført til din bonuspung op til det beløb, du har satset i bonuspenge. Resten overføres til din bankkonto. Fx hvis du vinder kr. 150 ved at satse kr. 100 fra din bonuspung, vil kr. 100 blive overført til din bonuspung, mens resten (kr. 50) overføres til din bankkonto.
 3. Din konto kan indeholde to slags midler:
  1. ”Tilgængelige Midler”, som kan blive brugt til ethvert spil og udbetales i henhold til vores udbetalingspolitik; og
  2. ”Begrænsede Midler”, som består af de bonusmidler og gevinster heraf, der endnu ikke opfylder Spillekravet.
 4. Ethvert sats og væddemål bliver indgået med de Tilgængelige Midler først, hvis du både har Tilgængelige Midler og Begrænsede Midler på din konto. Begrænsede Midler vil først blive brugt, når der balancen på din konto for Tilgængelige Midler går i nul (0). Dette gælder dog ikke for free bets, extra bets (som også bliver henvist til som ”real bets”) og lignende som kan benyttes når som helst.
 5. 888's anvendelse af betegnelsen ”extra bet” (som også bliver henvist til som ”real bets”) dækker over salgsfremmende foranstaltninger, herunder bonus tilbud, hvortil der er knyttet omsætnings- eller indbetalingskrav.
 6. Hvis du indgår et væddemål på Casino-spil udelukkende ved brug af Begrænsede Midler og vinder, vil du maksimalt kunne modtage kr. 3.000 (tre tusinde kroner) i gevinst uanset gevinstens størrelse. Denne begrænsning gælder ikke verificerede progressive Jackpot-gevinster.
 7. 888's bonuspolitik omfatter alle midler, som du har modtaget, der ikke er normale udbetalinger.
 8. 888 indbetaler alle bonusser til din konto uden videre når du har optjent retten til bonussen. Der kan dog forekomme situationer, hvor 888 ikke vil være i stand til at overføre bonussen uden videre. I sådanne tilfælde bestræber 888 sig på at overføre bonussen hurtigst muligt.
 9. Indbetalte midler på Casino, Sport eller Poker kan bruges til at spille på tværs af 888. Bonusser kan dog være begrænset til udelukkende at kunne blive brugt på bestemte spiltyper.
 10. 888 reviderer løbende bonuspolitikken samt vilkårene for de enkelte bonustilbud og kan gøre dette uden forudgående varsel.
 11. 888 forbeholder sig retten til at annullere, modificere eller suspendere et tilbud eller en kampagne, hvis tilbuddet eller kampagnen efter 888's vurdering ikke kan gennemføres hensigtsmæssigt.
 12. 888 bonus politik skal til enhver tid læses sammen med den generelle brugeraftale.
 13. Du kan læse 888's udbetalings- og privatlivspolitikker her og her.
 
Back to top