Omaha Hi-Lo

Font Size
A A A

Omaha Hi-Lo poker kendes også under navne som Omaha High-Low, ”Omaha 8 or better” og O8. Hvis du allerede kender reglerne for Omaha, så får du ingen problemer med at forstå og spille Omaha Hi-Lo. Det spilles nemlig efter nøjagtigt de samme regler og det er kun i afslutningen af spillet, at der er forskel mellem de to typer af poker.

 

Omaha Hi-lo er uden tvivl en af de sjoveste og mest underholdende former for poker i verden, for her er det ikke kun den bedste hånd, der løber af med pengene. I Omaha Hi-Lo deles puljen nemlig ofte lige over mellem den stærkeste hånd og den svageste hånd. Den stærkeste hånd kvalificeres på samme måde som i alle andre former for poker. Den svageste hånd er dog ikke bare et spørgsmål om at have lave kort. For at blive taget i betragtning til halvdelen af puljen må hånden nemlig ikke indeholde noget par eller kort med en værdi over 8. Ligesom den højeste hånd, sammensættes den laveste af præcis to kort fra hånden og tre kort fra bordet (fælleskort).


Omaha Hi-Lo regler

Spillet i Omaha Hi-Lo poker forløber på samme måde som i almindelig Omaha:

 • Først får hver spiller fire individuelle kort.
 • Så afholdes der en indsatsrunde før floppet.
 • Der lægges tre fælleskort på bordet.
 • Man afholder 2. indsatsrunde.
 • Turn-kortet vendes.
 • Man gennemfører 3. indsatsrunde.
 • River-kortet vendes.
 • Sidste og afgørende indsatsrunde gennemføres.

 

Sådan spiller du Omaha Hi-Lo

Ligesom i den almindelige udgave af spillet begynder Omaha Hi-Lo med, at alle spillerne ved bordet får tildelt 4 kort med billedsiden nedad. De to spillere til venstre for dealer-positionen lægger blinds’ene - small blind og big blind. Derefter skal den tredje spiller i rækken begynde meldingen med en af de 5 klassiske meldinger i poker, nemlig ”fold”, ”check”, ”bet”, ”call” eller ”raise”. 

 

 • Fold – Betyder at man smider sine kort. Man går altså ud af omgangen, også selv om man allerede har puttet penge i puljen.
 • Bet – man satser et beløb. I første omgang tæller blinds allerede for en indsats hvorfor denne melding ikke er mulig.
 • Check – Man lægger et beløb svarende til det allerede satsede. Er der endnu ikke gjort en indsats i omgangen, kan man melde check uden at lægge penge i puljen.
 • Call – Man satser et beløb der svarer til det der allerede er blevet lagt i puljen.
 • Raise – Man hæver den tidligere indsats. Det gøres ved at følge op på den foregående indsats og lægge et yderligere beløb i puljen.

 

I Omaha Hi-Lo betyder det meget hvilken hånd man begynder med. Det er nemlig ikke alle hænder der er værd at spille. Det er derfor en rigtig god ide at orientere sig grundigt om hvilke starthænder i Omaha Hi-Lo, der er bedst at spille videre med.

 

Floppet

Når alle spillerne ved bordet har meldt ud, lægges de første tre af fem fælleskort på bordet med billedsiden opad (floppet) efterfulgt af anden indsatsrunde. Spillerne kan nu forsøge at se hvilken hånd, de kan sammensætte. Man kan her vælge, om man vil spille efter den højeste eller laveste hånd, men beslutningen er på ingen måde bindende. 

 

Turn-kortet

Turn-kortet er det fjerde fælleskort. Det efterfølges af endnu en indsatsrunde i stil med de to foregående.

 

River-kortet

Dealeren vender det sidste af de fem fælleskort, efterfulgt af den sidste og afgørende indsatsrunde.

 

Showdown – kortene vises frem

Når alle er færdige med at satse og alle har lagt lige mange chips i puljen, er det tid til at vise, hvad man har på hånden. Omaha Hi-Lo adskiller sig her fra alle andre former for poker derved, at både den højeste og den laveste hånd vinder. Det er altså lige hvis den laveste hånd opfylder kravene ovenfor.

 

I fordelingen af puljen gælder følgende regler:

 • Hvis puljen indeholder et ulige beløb i chips, der ikke kan deles, gives den sidste chip til den højeste hånd.
 • Hvis der ikke er nogen hænder, der kvalificerer sig som laveste hånd, så går hele puljen til den højeste hånd.
 • Hvis to spillere har helt identiske udgaver af den laveste hånd, deler de den ene halvdel af puljen. Dette kaldes for at blive ”quartered”.

Håndrangering i Omaha Hi-Lo

I Omaha Hi-Lo er det ofte lidt mere kompliceret at rangere hænderne, da både den laveste og den højeste hånd vinder. For den højeste hånd gælder den samme rangering som i alle andre former for poker, men når vi ser på hvilken hånd der er lavest, så er det lidt anderledes.


Laveste/Højeste kort

I Omaha Hi-Lo er den laveste hånd en hånd sammensat af 5 uens kort med en værdi på 8 eller derunder. Når man skal finde den laveste hånd tæller es som 1. Da man må sammensætte sin hånd som man vil af præcis to kort fra hånden og tre fra bordet. Dermed er det næsten utænkeligt at den højeste hånd ikke indeholder mindst et par.

 

Et par

Et par består af to kort af samme slags lige meget hvad kulør de har. Er der ikke mulighed for at danne en hånd uden et par, diskvalificeres den som kandidat til laveste hånd.

 

To par

To par er to gange to ens kort uafhængigt af kulør.

 

Tre ens

Tre kort med samme værdi, tre knægte, tre 9’ere eller tre 5’ere.

 

Straight

Fem efter hinanden følgende kort, men ikke i kulør. En straight tages ikke i betragtning når man vil sammensætte den laveste hånd i Omaha Hi-Lo. Kan man sammensætte en hånd bestående af 2, 3, 4, 5 og 6, er man altså godt på vej til at sidde med den laveste hånd.

 

Flush

En flush består af fem kort i samme kulør. At man sidder med en flush har igen ingen betydning for at sammensætte den laveste hånd i Omaha Hi-Lo, så længe kortene højest har en værdi på 8.

 

Fuldt hus

En hånd sammensat af tre ens kort og et par. Det kan for eksempel være tre knægte og to 7’ere. Denne pokerhånd kan ikke komme i betragtning som laveste hånd.

 

Fire ens

Fire ens kort, altså fire 2’ere, fire damer, fire esser osv.

 

Straight Flush

En straight flush er sammensat af fem kort i samme kulør og rækkefølge. For eksempel en kombination af ruder 8, ruder 9, ruder 10, ruder knægt og ruder dame. Esset fungerer her som både højeste og laveste kort. Hvis det højeste kort er 8 eller derunder, deltager hånden i kampen om titlen til laveste hånd.

 

Royal Flush

Dette er uden tvivl den højeste hånd det er muligt at lave i alle former for poker. Den er sammensat af es, konge, dame, knægt og 10’eren i samme kulør. Den kan altså på ingen måde komme i betragtning som laveste hånd.

Eksempler på håndrangering

I Omaha Hi-Lo spiller esset en dobbeltrolle, da det både kan være det højeste og det laveste kort. Da man ser helt bort fra straight og flush i sammensætningen af den laveste hånd, så er den bedste lave kombination man kan få i et spil Omaha Hi-Lo altså Es, 2, 3, 4 og 5 lige meget kuløren. Den laveste hånd bestemmes fra det højeste kort og nedefter. Det vil altså sige, at en hånd hvor en 7’er er det højeste kort, er bedre end en hånd der indeholder en 8’er.

 

Eksempel 1.

 

Fælleskort:  3♦, 5♥, 7♣, D♠, Es♦

Spiller A: Es♠, 2♣, Kn♣, Kn♠

Spiller B: Es♣, 4♠, D♦, D♥

 

Spiller B er den højeste hånd med tre damer

Spiller A er den laveste hånd med Es♠, 2♣, 3♦, 5♥, 7♣,

 

Eksempel 2.

 

Fælleskort: 2♣, 3♣, 4♣, 8♦, K♠

Spiller A: Es♠, 2♦, D♣, K♦

Spiller B: 6♠, 7♠, 10♣, Kn♣

 

Her er vi i den underlige situation, der nærmest kun opstår i Omaha Hi-Lo, at spiller B faktisk sidder med både den højeste og den laveste hånd.

 

Højeste hånd (spiller B): En flush bestående af: 2♣, 3♣, 4♣, 10♣, Kn♣

Laveste hånd (spiller B): 6♠, 7♠, 2♣, 3♣, 4♣

 

Her kunne man fristes til at tro at det var spiller A, der havde den laveste hånd. Desværre for ham eller hende er det ikke en mulighed på grund af 2’eren i fælleskortene.

Back to top