Omaha Hi

Kort beskrivelse af Omaha Hi

Omaha Hi, en version af poker for mellem 2-10 spiller, har opnået popularitet i hele verden på grund af det hurtige spil og relative simple spilleregler.

En hånd af Omaha Hi består af op til fire indsatsrunder. Efter placeringen af blind-indsater (se Blind-indsatser nedenfor) modtager hver spiller fire private "pocket cards" med billedsiden nedad. I løbet af hånden placeres fem "fælleskort" med billedsiden opad midt på bordet, som deles af alle spillerne.

Når den fjerde og sidste indsatsrunde er afsluttet, skal "Kort vises" (Showdown). Den spiller, som laver den højest rangerende femkorts pokerhånd ved at bruge en kombination af to af de fire pocket cards og tre af de fem fælleskort på bordet, vinder puljen.

Klik her for at se reglerne for Pot limit Omaha Hi-spil.

Omaha Hi trin-for-trin

Trin 1: Blind-indsatser

 • Den første "deltagende" spiller til venstre for dealeren i urets retning, placerer "small blind"-indsatsen (halvdelen af bordets nedre indsatsgrænse - på borde med indsatser, der er højere end $1, small blind rundes ned til nærmeste dollar) (se Indsatsrunder og -grænser nedenfor).
 • Den anden deltagende spiller til venstre for Dealeren i urets retning, placerer "Big Blind"-indsats (lig med bordets Nedre indsatsgrænse).

Trin 2: Pocket cards - den første kortgivning

 • Dealeren giver fire "pocket cards" med billedsiden nedad til hver spiller. Disse kort gives et ad gangen i urets retning, startende med spilleren til venstre for den spiller, der placerer big blind.

Trin 3: Den første indsatsrunde
Indsatsgrænse: Nedre indsatsgrænse

 • Den første spiller til venstre for big blind indleder den første indsatsrunde (se Indsatsrunder og -grænser nedenfor). Indsatsrunden fortsætter herefter bordet rundt i urets retning, hvor hver spiller reagerer i rækkefølge. I denne indsatsrunde kræves det, at hver spiller skal "matche" big blind for fortsat at være med i spillet. Indsatserne i denne runde er fastsat i forhold til bordets nedre indsatsgrænse.

Trin 4: "Floppet" - den anden kortgivning

 • Dealeren placerer de første tre "fælleskort" med billedsiden opad midt på bordet. Disse kort deles af alle spillerne ved bordet.

Trin 5: Den anden indsatsrunde
Indsatsgrænse: nedre indsatsgrænse

 • Den første "aktive" (har ikke foldet) spiller til venstre for dealeren indleder den anden indsatsrunde. Indsatsrunden fortsætter herefter bordet rundt i urets retning, hvor hver aktive spiller reagerer i rækkefølge. Indsatserne i denne runde er fastsat i forhold til bordets nedre indsatsgrænse.

Trin 6: "Turn" - den tredje kortgivning

 • Dealeren placerer et fjerde fælleskort midt på bordet med billedsiden opad.

Trin 7: Den tredje indsatsrunde
Indsatsgrænse: øvre indsatsgrænse

 • Den første aktive spiller til venstre for dealeren indleder den tredje indsatsrunde. Indsatsrunden fortsætter herefter bordet rundt i urets retning, hvor hver aktive spiller reagerer i rækkefølge. Indsatserne i denne runde er fastsat i forhold til bordets øvre indsatsgrænse.

Trin 8: "River" - Den fjerde og sidste kortgivning

 • Dealeren placerer et femte fælleskort midt på bordet med billedsiden opad.

Trin 9: Den fjerde og sidste indsatsrunde
Indsatsgrænse: øvre indsatsgrænse

 • Den første aktive spiller til venstre for dealeren indleder den fjerde indsatsrunde. Indsatsrunden fortsætter herefter bordet rundt i urets retning, hvor hver aktive spiller reagerer i rækkefølge. Indsatserne i denne runde er fastsat i forhold til bordets øvre indsatsgrænse.

Trin 10: Kort vises (Showdown)

 • Når den fjerde indsatsrunde er afsluttet, skal "Kort vises" (hvis mere end én spiller stadig er aktiv - se "Kort vises" nedenfor). Når Kort vises, kombinerer hver aktive spille en vilkårlig kombination af to af deres fire pocket cards og tre af fem fælleskort for at lave den højeste femkorts pokerhånd som muligt (se afsnittet Rangering af hænder på dette websted).
 • Den aktive spiller, der får den højeste pokerhånd vinder puljen, minus "Rake" (se Indsatsgrænser og rake i afsnittet Sådan spiller du, på dette websted).

En detaljeret beskrivelse af Omaha Hi

1. Buy-in

Før deltagelse ved et 888poker.dk Omaha Hi bord, skal spillerne købe for et minimumsbeløb jetoner til at spille med ("Buy-in").

Hos 888poker.dk er minimum buy-in 10 gange den nedre indsatsgrænse for det pågældende bord (f.eks. skal spilleren ved et $1/$2 bord Buy-in jetoner at spille med for minimum $10) (se Indsatsgrænser og rake i afsnittet Sådan spiller du, på dette websted).

2. Placering af startgebyr

Før "Sitting-in" (deltagelse) ved et 888poker.dk Omaha Hi bord, skal spillerne også betale et startgebyr ("Post"), som er lig med bordets nedre indsatsgrænse.

Placeringen af det indledende gebyr følger de samme regler som blind-indsatser (se "Blind-indsatser" nedenfor).

Efter placering af startgebyr indtager spilleren sin plads ved Omaha Hi-bordet.

Spillerne har mulighed for "Sitting Out" (ikke deltage) og afvente big blind, før de begynder at spille. Startgebyret sikrer retfærdighed for alle spillere ved at forebygge, at spillere deltager i pokerspillet i en "sen placering" for at undgå at placere blind-indsatser.

3. Blind-indsatser

I 888poker.dks Omaha Hi, indgår "startbeløbet" ikke i puljen. I stedet bliver puljen indledningsvis dannet af "obligatoriske" indsatser, kendt som "blind bets".

Før den indledende kortgivning, placeres blind-indsatser:

 • Den første blind-indsats, kendt som "small blind" placeres af den første deltagende spiller, der sidder til venstre for dealeren i urets retning. Beløbet for small blind-indsats er halvdelen af bordets nedre indsatsgrænse. På borde med nedre indsatsgrænser, der er større end $1, rundes small blind ned til nærmeste dollar.
 • Den anden blind-indsats, kendt som "big blind", placeres af den anden deltagende spiller, der sidder til venstre for dealeren i urets retning. Beløbet af big blind-indsatsen er lig med bordets nedre indsatsgrænse.

Både big og small blinds betragtes i Omaha Hi Poker som "live" (aktive) indsatser og kan derfor, i henhold til pokerreglerne, checkes, matches, forhøjes eller foldes.

Så snart blind-indsatserne er placeret, får hver deltagende spiller fire pocket cards med billedsiden nedad. Disse kort gives et ad gangen i urets retning, startende med spilleren til venstre for den spiller, der placerer big blind.

Den første indsatsrunde indledes af den første deltagende spiller, som sidder til venstre i urets retning for den spiller, der placerer big blind.

4. Indsatsrunder og -grænser

Der er fire mulige indsatsrunder i 888poker.dks Omaha Hi. I hver indsatsrunde er beløbet, som spillerne satser, bestemt af det specifikke bords nedre og øvre indsatsgrænser (indsatsbeløb) (se Indsatsgrænser og rake i afsnittet Sådan spiller du, på dette websted). Et bords nedre indsatsgrænse er altid halvdelen af den øvre indsatsgrænse (f.eks. et $1/$2 bord eller et $5/$10 bord).

 • I de første to indsatsrunder af en Omaha Hi pokerhånd, satser spillerne i multipla af bordets nedre indsatsgrænse.
 • I de afsluttende to indsatsrunder i et Omaha Hi pokerspil satser spillerne i multipla af bordets øvre indsatsgrænse.

888poker.dks Omaha Hi følger den almindelige pokerindsatsrundes struktur. Indsatsrunder fortsætter altid med uret rundt fra én aktiv spiller til den næste. Hver spiller skal enten:

 1. Checke - lade muligheden gå videre til den næste aktive spiller.
 2. Satse - placere en indsatsrundes indledende forhøjelse til det beløb, som hver af de følgende spillere skal placere i puljen for at forblive i hånden.
 3. Forhøje - placere en indsatsrundes 2., 3. eller 4. forhøjelse til det beløb, som hver af de følgende spillere skal placere i puljen for at forblive i hånden.
 4. Matche - matche med de tidligere aktive spilleres Indsatsbeløb i indsatsrunden og forbliver i hånden (i den første indsatsrunde skal hver spiller mindst matche beløbet for big blind).
 5. Folde - og derved ikke længere være aktiv og deltage i hånden. Spilleren mister det beløb (hvis noget), som han/hun har satset under denne hånd.

I henhold til de almindelige pokerregler kan der inden for hver indsatsrunde ikke være mere end én indsats og yderligere tre forhøjelser ("forhøjelse", "genforhøjelse" og "sidste forhøjelse"). Når sidste forhøjelse opstår, kan de efterfølgende spillere kun enten matche indsats eller folde.

En indsatsrunde er afsluttet når:

 1. Alle aktive spillere har checket i rækkefølge.
  Eller
 2. Alle aktive spillere har matchet den sidste spillers indsats eller forhøjelse.
  Eller
 3. Alle tidligere aktive spillere har valgt at folde, så der kun er én aktiv spiller. Denne tilbageværende spiller vinder automatisk puljen, og både indsatsrunden og hånden afsluttes automatisk.

Efter hver af de efterfølgende tre kortgivninger ("floppet", "turn" og "river"), hvor fælleskortene bliver givet, er der en indsatsrunde, som indledes af den første aktive spiller (som ikke har foldet), der sidder til venstre for dealeren i urets retning.

5. Kort vises (Showdown)

Når den fjerde indsatsrunde er afsluttet, og hvis mere end én spiller stadig er aktiv i spillet, skal "kort vises".

Når kort vises, laver hver aktiv spiller en kombination af to af deres fire pocket cards og tre af de fem fælleskort for at få den højest mulige femkorts pokerhånd.

888poker.dk følger standard pokerregler til bestemmelse af pokerhændernes rangering (se afsnittet Rangering af hænder på dette websted).

De aktive spillere, som laver den højeste og laveste pokerhånd, vinder puljen, minus den pulje som er vundet af andre spillere, der har højere rangerende "all-in"-hænder (se Indsatsgrænser og rake i afsnittet Sådan spiller du, på dette websted).

Hånden er derefter afsluttet. Dealer-knappen flyttes til den næste deltagende spiller i urets retning, og en ny Omaha Hi-hånd bliver givet.

Kortene blandes i starten af hver hånd.


Bemærk:
Du skal få adgang til Softwaren og bruge Tjenesterne kun via din egen konto, og du kan aldrig få adgang til softwaren eller bruge Tjenesterne via en anden persons konto. Skulle du forsøge at bruge Tjenesterne via enhver anden persons konto, vil vi være berettiget til straks at lukke alle dine konti, bevare alle penge på sådanne konti og forbyde dig fra fremtidig brug af Tjenesterne.
Hvis det skønnes relevant, kan Selskabet efter eget skøn beslutte, at forhindre dig i at registrere eller bruge flere konti eller af nogen fra den samme familie eller som bor i samme husstand. Selskabet er på ingen måde ansvarlig for at forhindre registrering af flere konti, men kan gribe ind, herunder ved at fastholde alle penge i sådanne konti, på enhver person der åbner flere konti efter behov, herunder, men ikke begrænset til situationer, hvor konti er registreret fra samme husstand, uanset om registreringsoplysninger leveres på tidspunktet for åbning af disse konti.


Klik her for at kontakte os og få hjælp til dette eller andet vedrørende online spil.

Klik her for at se vores Politik vedrørende afbrydelser.

Poker spil

Udforsk alle vores spændende poker spil

Tilbud

Udforsk alle vores spændende kampagner

Indbetalingsmetoder

Vi samarbejder med alle de førende betalingsservices.

EGR logo PokerListing logo


Sikkert. Bedre. Sammen.
Sæt grænser og spil ansvarligt
18+ 888responsible

Copyright 2023. 888 Denmark Limited, et datterselskab, som ejes af 888 Holdings PLC.
888 Denmark Limited er et selskab med hjemsted på Malta; Kontorets adresse: Level 7, Tagliaferro Business Centre, 14, High Street, Sliema SLM 1549, Malta; Kontakt brugersupporten via e-mail: Kontakt@888.dk.
888 Denmark Limited har tilladelse fra Spillemyndigheden til at udbyde og levere spil i Danmark.