A A A

Hvad er vores udbetalingspolitik?

Denne politik gælder ved brug af www.888sport.dk, www.888poker.dk, www.888casino.dk samt www.888.dk, medmindre andet er bestemt.

Som en del af vores forpligtelse at sørge for ekstraordinær god service gør vi alt for at sikre, at din anmodning om udbetaling bliver behandlet så hurtigt og effektivt som muligt.

Vi er berettiget til at anmode dig om at verificere din identitet før enhver udbetaling. Der er ingen begrænsning i forhold til hvilke verifikationsdokumenter der kan kræves, og du accepterer at samarbejde på loyal vis i forbindelse med vores anmodning om dokumentationen. Du accepterer desuden, at udbetaling kan nægtes, hvis vi ikke modtager tilstrækkelig dokumentation på din identitet og at vores forpligtelser i henhold til anden lovgivning kan begrænse vores mulighed for at gennemføre dine udbetalingsanmodninger, herunder vores forpligtelser i relation til chargeback-anmodninger, bedrageri, hvidvask og terrorfinansiering mv.

Verifikationsdokumenter

 1. Billede legitimation: Vi kan til enhver tid forlange at modtage en kopi af en gyldig billedlegitimation. Billedlegitimation kan være i form af pas, kørekort eller et eventuelt ID kort indeholdende et billede. Ved eventuel fremsendelse af billedlegitimation bedes du sikre dig, at navn, billede og underskrift fremgår tydeligt.
 2. Kredit/Debet Kort: En kopi af forsiden og bagsiden af kredit/debet kortet(ene) brugt til at finansiere din konto. Vær så venlig at forsikre, at alle detaljer er let læselige for at muliggøre en hurtig og præcis kontrol. Af sikkerhedsmæssige årsager skal du blokere de midterste otte tal på forsiden af kortet og den trecifrede sikkerhedskode på bagsiden af kortet.
 3. Bevis for adresse: Dette kan opnås i form af en regning eller en kreditkort erklæring. Det skal være et nyere dokument, som viser dit fulde navn og samme adresse som er registret på din konto hos os. Hvis du forelægger en kreditkorterklæring, så vær sikker på at du blokerer de otte midterste numre af dit kreditkort.
 4. Notarbekræftet dokumentation: Din dokumentation skal være verificeret af en kvalificeret notar eller juridisk rådgiver samt underskrevet og stemplet som et bevis på gyldighed.
  Bemærk: I nogle tilfælde, afhængig af betalingsmetoden brugt til at finansiere din konto, vil du blive spurgt om én eller en kombination af de tidligere nævnte dokumenter, eller supplerende dokumenter som ikke er inkluderet i ovenstående liste.
  Nedenfor er en forklaring på hvordan udbetalingsprocessen fungerer.
  Hos 888poker.dk, er metoden(metoderne) hvorpå vi gennemfører din udbetaling, direkte afhængig af betalingsmetoden hvorpå vi har modtaget din(e) indbetalinger før, og størrelsen på denne/disse indbetalinger.
  Når du indbetaler til din 888poker.dk konto ved kredit, betalings- eller debetkort, NETELLER eller PayPal, så akkumulerer du hvad vi referer til som positiv ”Medlems transaktions balance”*(se venligst Udbetalingspolitik nedenfor for definition), for denne bestemte betalingsmetode.
  Når du anmoder om en udbetaling, vil din udbetaling, hvis muligt, blive gennemført automatisk, til den betalingsform som er blevet anlagt ved din positive Medlems Transaktions Balance (se venligst kredit/debet kort/NETELLER **undtagelser nedenfor).
 1. Mandag indbetaler du DKK 500 med Visa kreditkort;
 2. Tirsdag indbetaler du DKK 500 med NETELLER;
 3. Onsdag indbetaler du yderligere DKK 500 med Visa kreditkort;
 4. Fredag indbetaler du DKK 500 med PayPal;
 5. Din Medlems Transaktion Balance er nu lig DKK 2.000:
  1. DKK 1.000 på Visa kreditkort;
  2. DKK 500 på NETELLER; og
  3. DKK 500 på PayPal,
 6. Søndag anmoder du om en udbetaling på DKK 3.500.

De første DKK 2000 af din udbetaling (op til din Medlems Transaktions Balance) vil automatisk blive udbetalt på følgende måde:

 1. DKK 1.000 vil blive udbetalt til din Visa kreditkort konto (se venligst kredit/debet/NETELLER ** undtagelser nedenfor);
 2. DKK 500 vil blive udbetalt til din NETELLER konto;
 3. DKK 500 vil blive udbetalt til din PayPal konto; og
 4. Din Medlems Transaktions Balance er nu lig 0.

Dine DKK 1.000 ”Resterende Udbetalings Balance”***(beløbet over din Medlems Transaktions Balance – se venligst Udbetalingspolitik nedenfor for definition) vil blive udbetalt til dig i overensstemmelse med din valgte betalingsmetode(r):

 1. Visa kredit/debet kort (i overensstemmelse med udbetalingsbegrænsningen tilladt af Visa kredit/debet kort udsteder – se venligst kredit/debet kort/NETELLER **undtagelser nedenfor), eller;
 2. NETELLER (hvis du førhen har indbetalt til din 888poker.dk konto ved denne metode), eller;
 3. PayPal (hvis du førhen har indbetalt til din 888poker.dk konto ved denne metode), eller;
 4. Elektronisk overførsel (hvis du ikke har benyttet kort som nævnt i sektion 1 og 2 ovenfor)

Tekstforklaring:

*= Medlems Transaktions Balance (se Udbetalingspolitik nedenfor for definition)
**= Kredit/debet/NETELLER kort undtagelser (se næste sektion nedenfor)
***=Resterende Udbetalings Balance (Se Udbetalingspolitik nedenfor for definition)

Bemærk venligst: Kredit/debit kort **undtagelser

(For brugere som ikke benytter kreditkort, spring venligst næste sektion af dette dokument over):

**Visa kreditkort udbetalinger:

Grundet reguleringer indført af udstedere af Visa kredit/debet kort, har 888poker.dk ikke tilladelse til at betale udbetalinger til Visa kredit/debetkort udstedt i specifikke lande (se venligst drop-down listen nedenfor for at se disse lande). Ydermere, grundet reguleringer indført af nogle udstedere af Visa kredit/debetkort i lande som ikke er inkluderet i drop-down listen (ikke-listede lande), har 888poker.dk ikke tilladelse til at betale udbetalinger til bestemte Visa kredit/debetkort. Derfor vil indbetalinger som er foretaget med disse bestemte Visa kredit/debetkort ikke blive betragtet hen imod *Medlems Transaktions Balance (se Udbetalingspolitik nedenfor). Medlemmer som har indbetalt til deres 888poker.dk konto via disse bestemte Visa kredit/debetkort, vil modtage udbetalinger i overensstemmelse med sektion tre (3) af Udbetalingspolitikken nedenfor.

Se venligst drop-down listen nedenfor, for specificering af lande hvor bestemte Visa kredit/debetkort udstedere ikke tillader udbetalinger at blive betalt til Visa kredit/debetkort.**Eurocard udbetalinger:

Grundet reguleringer indført af udstedere af Eurocard, har 888poker.dk ikke tilladelse til at betale udbetalinger til Eurocard kredit/debetkort. Derfor vil indbetalinger som er foretaget med Eurocard kredit/debetkort ikke blive betragtet hen imod *Medlems Transaktions Balance (se Udbetalingspolitik nedenfor). Medlemmer som har indbetalt til deres 888poker.dk konto via Eurocard kredit/debetkort, vil modtage udbetalinger i overensstemmelse med sektion tre (3) af Udbetalingspolitikken nedenfor.

Bemærk venligst den følgende vigtige udbetalingsinformation (relevant for kreditkort og ikke-kreditkort brugere):

Udbetalinger anmodet indenfor de samme 24 timer som indbetalingen, via samme betalingsmetode, vil muligvis blive kombineret som en betaling.

I de fleste tilfælde vil udbetalings betalinger blive posteret som en separat betaling, og vil ikke annullere betalinger som forekommer fra din indbetaling til din 888poker.dk konto.

Hvis du ikke aktivt har benyttet din valgte betalingsmetode til indbetaling til din konto, i mere end 12 måneder, vil denne udbetalingsmulighed måske ikke længere være til rådighed.

Hvis din udbetalingsanmodning er om mindre end det minimum tilgængelige beløb, listet nedenfor, vil pengene blive returneret til din spillekonto:

 • Minimum for elektronisk overførsel af udbetaling er DKK 104.
 • Minimum for udbetaling for de følgende betalingsmetoder er DKK 30: NETELLER, PayPal, kreditkort og debetkort.

Lejlighedsvis vil din autorisation eller nogen dokumentation muligvis være påkrævet, for at bearbejde din udbetalingsanmodning, og vi vil muligvis bede dig underskrive en liste over dine tidligere indbetalinger til din 888poker.dk konto.

I nogle tilfælde hvor kontoverificering er krævet for at færdiggøre din anmodning, må verificering fuldføres inden for syv dage, og ellers vil din udbetaling blive omstødt og pengene vil blive returneret til din spillekonto.

Bemærk: Venligst underret os omgående hvis dit kredit/debetkort mistes, bliver stjålet, afbrudt eller såfremt din E-pung ændrer status, således at vi kan undersøge dennes status og bekræfte at betalinger vil/ikke vil blive modtaget.

Vi forbeholder os retten til at forsinke og/eller stoppe processen for udbetalingsanmodning indtil endelig godkendelse er modtaget for enhver udestående indbetalingstransaktion.

Bonusser vil muligvis kun blive udbetalt efter alle bonuspolitik krav er opfyldte.

Enhver udbetalingsanmodning medfører, at de Begrænsede Midler (de bonusmidler og gevinster heraf, der endnu ikke opfylder Spillekravet, herunder enhver bonus, der er relateret til bonusmidlerne, som endnu ikke er konverteret til Tilgængelige Midler), bliver annulleret.

Din bank eller betalings formidler vil muligvis kræve et gebyr for at bearbejde din udbetaling.

Hvis det skulle ske, at vi ophører vores forretning i et specifikt land, vil udbetalinger blive underlagt rimelige proces gebyrer.

888poker.dk Udbetalingspolitik:

Ifølge 888poker.dks Udbetalingspolitik, vil medlemmers udbetalingsanmodninger automatisk blive betalt direkte til den betalingsmetode, som medlemmet har valgt til deres oprindelige indbetaling til deres 888poker.dk konto, op til Medlems Transaktions Balancen (se sektion et (1) nedenfor for definition). Derefter vil det medlem muligvis vælge en/flere betalingsmetode(r) til at modtage deres *** Resterende Udbetalings Balance (se sektion tre(3) nedenfor for definition):

 1. *Medlems Transaktions Balancen er defineret som:
  1. Enhver total sum som et medlem har indbetalt til deres 888poker.dk konto via deres Visa kredit/debetkort (med undtagelsen af bestemte Visa kredit/debetkort – se venligst kredit/debetkort/NETELLER **undtagelser ovenfor), fratrukket tidligere udbetalinger og/eller refunderinger til den samme betalingsmetode, plus/eller;
  2. Enhver total sum som et medlem har indbetalt til deres 888poker.dk konto via deres NETELLER konto, fratrukket tidligere udbetalinger og/eller refunderinger til den samme betalingsmetode, plus/eller;
  3. Enhver total sum som et medlem har indbetalt til deres 888poker.dk konto via deres PayPal konto, fratrukket tidligere udbetalinger og/eller refunderinger til den samme betalingsmetode, plus/eller;
 2. Udbetalinger skal automatisk blive udbetalt direkte til de(n) følgende betalingsmetode(r), op til Medlems Transaktions Balancen (se sektion et (1) ovenfor), på en af følgende måder:
  1. Visa kredit/debetkort (i overensstemmelse med udbetalingsbegrænsning tilladt af Visa kredit/debetkort udstederen – Se venligst kredit/debetkort/NETELLER **undtagelser ovenfor)
  2. NETELLER konto;
  3. PayPal konto;
 3. Derefter (når en *Medlems Transaktions Balance, som har udnyttet alle betalingsmetoder som det medlem førhen har benyttet til indbetaling til deres 888poker.dk konto, er blevet fyldestgjort – se sektion et(1) ovenfor), vil det medlem muligvis vælge, skulle det eksistere:
  1. Visa kredit/debetkort (i overensstemmelse med udbetalingsbegrænsning tilladt af Visa kredit/debetkort udstederen – Se venligst kredit/debetkort/NETELLER **undtagelser nedenfor), eller
  2. NETELLER (hvis du førhen har indbetalt til din 888poker.dk konto ved denne betalingsmetode), eller
  3. PayPal (hvis du førhen har indbetalt til din 888poker.dk konto ved denne betalingsmetode), eller
  4. Elektronisk overførsel (hvis du ikke har benyttet kort som nævnt i sektion 1 og 2 ovenfor)

888poker.dk anvender sikkerhed- og krypteringsteknologi, for at sikre at din transaktion og alle dine finansielle informationer er sikre.

Hvis det sker at du annullerer en udbetalingsanmodning, vil du bære det fulde ansvar for enhver efterfølgende sats af en sådan sum. Selskabet er under ingen forpligtigelse til at refundere et beløb som er annulleret af dig og som efterfølgende er satset.

Nyd bordene og held og lykke!

For hjælp med dette, eller ethvert andet af dine spillebehov, bedes du venligst klikke her for at kontakte os.


Sidst opdateret 14. maj, 2020


Back to top