Seven Card Stud Hi/Lo

Kort beskrivelse af Seven Card Stud Hi/Lo

Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better (Seven Card Stud Hi/Lo) er en version af poker for 2-8 spillere, som i dag er en af de mest populære variationer af poker. Spillet har opnået popularitet i hele verden på grund af den rigtige pokerfølelse og de udfordrende spilleregler.

En hånd i Seven Card Stud Hi/Lo består af op til fem indsatsrunder. Til at starte med placerer hver spiller et "startbeløb" (åbningsindsats) for at "åbne" puljen. Hver spiller modtager herefter to indledende, private "pocket cards" med billedsiden nedad og et "door card" med billedsiden opad. Spillere, som forbliver aktive (ikke har foldet) gennem en hel hånd af Seven Card Stud Hi/Lo, vil modtage i alt tre kort med billedsiden nedad og fire kort med billedsiden opad.

Når den femte og sidste indsatsrunde er afsluttet, skal "Kort vises" (Showdown). De spillere, som laver den højeste og laveste (hvor intet kort er højere end otte) femkorts pokerhånd ved hjælp af en kombination af fem af deres i alt syv kort, deler puljen 50%-50% (hvis en af spillerne laver både den højeste og laveste pokerhånd, vinder spilleren hele puljen).

Seven Card Stud Hi/Lo trin-for-trin

Trin 1: Startbeløbet

 • Inden kortgivning placerer hver "deltagende" spiller et "startbeløb" (åbningssats) (se Indsatsgrænser og rake i afsnittet Sådan spiller du, på dette websted), på midten af bordet for at "åbne" Puljen.

Trin 2: Pocket cards og door card - den første kortgivning

 • Dealeren fordeler to "pocket card" med billedsiden nedad og et "door card" med billedsiden opad. Kortene gives ét ad gangen i urets retning, startende med den første spiller til venstre for dealeren.

Trin 3: Den første indsatsrunde
Indsatsgrænse: 1/2 af bordets nedre indsatsgrænse

 • Spilleren med det laveste door card på bordet, efter kulør, indleder den første indsatsrunde. Denne spiller skal satse mindst "bring-in"-beløbet (halvdelen af bordets nedre indsatsgrænse), op til bordets nedre indsatsgrænse. Indsatsrunden fortsætter herefter bordet rundt i urets retning, hvor hver spiller reagerer efter tur.

Trin 4: "Fjerde kort" - den anden kortgivning

 • Hver aktiv spiller (har ikke foldet), får ét ekstra kort med billedsiden opad.

Trin 5: Den anden indsatsrunde
Indsatsgrænse: *nedre indsatsgrænse

 • Den aktive spiller med det/de højest rangerende kort indleder den anden indsatsrunde. Indsatsrunden fortsætter herefter bordet rundt i urets retning, hvor hver spiller reagerer efter tur.
  • Indsatsen i denne runde er sat i forhold til bordets nedre indsatsgrænse.
  • I tilfælde af, at en spiller "viser" et par med to kort med billedsiden opad i begyndelsen af den anden indsatsrunde, har spillerne mulighed for at statse i multipla enten af bordets nedre eller øvre indsatsgrænse. Hvis en spiller satser bordets øvre indsatsgrænse, skal alle følgende spillere fortsætte med at satse i henhold til bordets øvre indsatsgrænse.

Trin 6: "Femte kort" - den tredje kortgivning

 • Hver aktiv spiller modtager yderligere et kort med billedsiden opad.

Trin 7: Den tredje indsatsrunde
Indsatsgrænse: øvre indsatsgrænse

 • Den aktive spiller med det/de højest rangerede kort viser indledningsvis den tredje indsatsrunde. Indsatsrunden fortsætter herefter bordet rundt i urets retning, hvor hver spiller reagerer efter tur. Indsatserne i denne runde er fastsat i forhold til bordets øvre indsatsgrænse.

Trin 8: "Sjette kort" - den fjerde kortgivning

 • Hver aktiv spiller modtager yderligere et kort med billedsiden opad.

Trin 9: Den fjerde indsatsrunde
Indsatsgrænse: øvre indsatsgrænse

 • Den aktive spiller med det/de højest rangerede kort indleder den fjerde indsatsrunde. Indsatsrunden fortsætter herefter bordet rundt i urets retning, hvor hver spiller reagerer efter tur. Indsatserne i denne runde er fastsat i forhold til bordets øvre indsatsgrænse.

Trin 10: "River" - den femte og afsluttende kortgivning

 • Hver aktive spiller modtager yderligere et kort med billedsiden nedad.
  • Indimellem er der ikke nok kort i bunken til, at hver spiller kan få deres afsluttende syvende kort, River, med billedsiden nedad. I dette tilfælde placeres et kort midt på bordet med billedsiden opad. Dette "Fælleskort" deles af alle aktive spillere.

Trin 11: Den femte og afsluttende indsatsrunde
Indsatsgrænse: øvre indsatsgrænse

 • Den aktive spiller med det/de højest rangerende fremviste kort begynder den femte indsatsrunde. Indsatsrunden fortsætter herefter bordet rundt i urets retning, hvor hver spiller reagerer efter tur. Indsatserne i denne runde er fastsat i forhold til bordets øvre indsatsgrænse.

Trin 12: Kort vises (Showdown)

 • Når den femte indsatsrunde er afsluttet, er det tid til at "kort vises" (hvis mere end en spiller stadig er aktiv - se Kort vises nedenfor). I kort vises laver hver eneste aktive spiller en kombination af fem af deres i alt syv kort for at få:
  1. Den laveste rangerende femkorts pokerhånd som mulig, hvor ingen kort er højere end otte (se afsnittet Rangering af hænder på dette websted).
   Eller
  2. Den højeste rangerende femkorts pokerhånd som mulig.
   Eller
  3. Både de højeste og laveste rangerende pokerhænder som muligt.
 • De to aktive spillere, som laver den højeste og laveste rangerende pokerhånd, deler puljen 50%-50%, minus "raken" (se Indsatsgrænser og rake i afsnittet Sådan spiller du, på dette websted).
  1. Hvis en af spillerne laver både den højeste og laveste pokerhånd, vinder spilleren hele puljen, minus all-in-puljer og raken.
  2. Hvis der ikke er nogen godkendt lav pokerhånd (hvor intet kort er højere end otte), vinder spilleren med den højest rangerende pokerhånd hele puljen, minus all-in-puljer og raken.

Detaljeret beskrivelse af Seven Card Stud Hi/Lo

1. Buy-in

Før deltagelse ved et 888poker.dk Seven Card Stud Hi/Lo, skal spillerne købe for et minimumsbeløb jetoner til at spille med ("buy-in").

Hos 888poker.dk er minimum buy-in 10 gange den nedre indsatsgrænse for det pågældende bord (f.eks. skal spilleren ved et $1/$2 bord buy-in jetoner at spille med for minimum $10) (se Indsatsgrænser og rake i afsnittet Sådan spiller du, på dette websted).

2. Startbeløbet

Før kortene kan deles ud, skal hver spiller, der ønsker at "sit-in" (deltage) på hånden skal placere et startbeløb på midten af bordet (se Indsatsgrænser og rake i afsnittet Sådan spiller du, på dette websted)

Når startbeløbet er blevet placeret, får de deltagende spillere hver tildelt to "pocket cards" med billedsiden nedad og ét "door card" med billedsiden opad. Kortene gives ét ad gangen i urets retning, startende med den første spiller til venstre for dealeren.

Den første indsatsrunde indledes af den deltagende spiller med det lavest rangerende door card efter kulør.

3. indsatsrunder og -grænser

Der er fem mulige indsatsrunder i 888poker.dks Seven Card Stud Hi/Lo. I hver indsatsrunde bliver beløbet, som spillerne satser, bestemt af det specifikke bords nedre og øvre indsatsgrænse (indsatsbeløb). Et bords nedre indsatsgrænse er altid halvdelen af den øvre indsatsgrænse (f.eks. et $1/$2 bord eller et $5/$10 bord).

 • I den første indsatsrunde i en Seven Card Stud Hi/Lo pokerrunde satser spillerne i multiple af ikke mindre end "bring-in"-beløb (1/2 af bordets nedre indsatsgrænse), og ikke mere end bordets nedre indsatsgrænse.
 • I den anden Indsatsrunde i et Seven Card Stud Hi/Lo spil, satser spillerne i multiple af bordets Nedre indsatsgrænse:
  1. Hvis en spiller viser et Par med de 2 indledende kort med billedsiden opad, har spillerne muligheden for at Satse i multipla af bordets nedre eller øvre indsatsgrænse. Så snart en spiller satser bordets øvre indsatsgrænse, skal alle følgende spillere også satse den øvre indsatsgrænse.
 • I de afsluttende tre indsatsrunder i en Seven Card Stud Hi/Lo pokerrunde Satser spillerne i multiple af bordets øvre indsatsgrænse.

888poker.dks Seven Card Stud Hi/Lo følger den almindelige pokerindsatsrundes struktur. Indsatsrunder fortsætter altid med uret rundt fra én aktiv spiller til den næste. Hver spiller skal enten:

 1. Checke - lade muligheden gå videre til den næste aktive spiller.
  Eller
 2. Satse - placere en indsatsrundes indledende forhøjelse til det beløb, som hver af de følgende spillere skal placere i puljen for at forblive i hånden.
  Eller
 3. Forhøje - placere indsatsrundens 2., 3. eller 4. forhøjelse af det beløb, som hver af de følgende spillere skal placere i puljen for at forblive i hånden.
  Eller
 4. Matche - matche med de tidligere aktive spilleres indsatsbeløb i indsatsrunden og forbliver i hånden.
  Eller
 5. Folde - og derved ikke længere være aktiv og deltage i hånden. Spilleren mister det beløb (hvis noget), som han/hun har satset under denne hånd.

I henhold til de almindelige pokerregler kan der inden for hver indsatsrunde ikke være mere end én indsats og yderligere tre forhøjelser ("forhøjelse", "genforhøjelse" og "sidste forhøjelse"). Når sidste forhøjelse opstår, kan de efterfølgende spillere kun enten matche indsats eller folde.

En indsatsrunde er afsluttet når:

 1. Alle aktive spillere har checket i rækkefølge.
  Eller
 2. Alle aktive spillere har matchet den sidste spillers indsats eller forhøjelse.
  Eller
 3. Alle tidligere aktive spillere har valgt at folde, så der kun er én aktiv spiller. Denne tilbageværende spiller vinder automatisk puljen, og både indsatsrunden og hånden afsluttes automatisk.

Efter hver af de første fire kortgivninger ("fjerde kort", "femte kort", "sjette kort" og "river*") er der en indsatsrunde, som bliver indledt af den aktive spiller med den højeste rangerede pokerhånd (som ikke har foldet).

*Indimellem er der ikke nok kort i bunken, så hver spiller kan få deres afsluttende syvende kort, river, med billedsiden nedad. I dette tilfælde placeres et kort midt på bordet med billedsiden opad. Dette "fælleskort" deles af alle aktive spillere.

4. Kort vises (Showdown)

Så snart den femte indsatsrunde er afsluttet, og hvis mere end en spiller stadig er aktiv i spillet, skal "kort vises"

Når kort vises, laver hver aktive spiller en kombination af fem af deres i alt syv kort for at få den højest og/eller lavest mulige (hvor intet kort er højere end otte) femkorts pokerhånd.

888poker.dk følger standard pokerregler til bestemmelse af pokerhændernes rangering (se afsnittet Rangering af hænder på dette websted).

De aktive spillere som laver den højeste og laveste (med intet kort højere end otte) rangerende pokerhænder deler puljen 50%-50%, minus den pulje som er vundet af andre spillere, som har højere og/eller lavere rangerende "all-in"-hænder (se Indsatsgrænser og rake i afsnittet Sådan spiller du, på dette websted).

Hvis en af spillerne laver både den højeste og laveste pokerhånd, vinder spilleren hele puljen, minus all-in-puljer og raken. Hvis der ikke er nogen godkendt lav pokerhånd (hvor intet kort er højere end otte), vinder spilleren med den højest rangerende pokerhånd hele puljen, minus all-in-puljer og raken.

Kortene blandes i starten af hver hånd.


Bemærk:
Du skal få adgang til Softwaren og bruge Tjenesterne kun via din egen konto, og du kan aldrig få adgang til softwaren eller bruge Tjenesterne via en anden persons konto. Skulle du forsøge at bruge Tjenesterne via enhver anden persons konto, vil vi være berettiget til straks at lukke alle dine konti, bevare alle penge på sådanne konti og forbyde dig fra fremtidig brug af Tjenesterne.
Hvis det skønnes relevant, kan Selskabet efter eget skøn beslutte, at forhindre dig i at registrere eller bruge flere konti eller af nogen fra den samme familie eller som bor i samme husstand. Selskabet er på ingen måde ansvarlig for at forhindre registrering af flere konti, men kan gribe ind, herunder ved at fastholde alle penge i sådanne konti, på enhver person der åbner flere konti efter behov, herunder, men ikke begrænset til situationer, hvor konti er registreret fra samme husstand, uanset om registreringsoplysninger leveres på tidspunktet for åbning af disse konti.


Klik her for at kontakte os og få hjælp med dette eller andre af dine behov ved online spil.

Klik her for at se vores Politik vedrørende afbrydelser.

Poker spil

Udforsk alle vores spændende poker spil

Tilbud

Udforsk alle vores spændende kampagner

Indbetalingsmetoder

Vi samarbejder med alle de førende betalingsservices.Sikkert. Bedre. Sammen.
Sæt grænser og spil ansvarligt
18+ 888responsible

Copyright 2021 888 Denmark Limited, et datterselskab, som ejes af 888 Holdings PLC.
888 Denmark Limited er et selskab med hjemsted på Malta; Kontorets adresse: Level G, Quantum House, 75, Abate Rigord Street, Ta 'Xbiex XBX 1120, Malta; Kontakt brugersupporten via e-mail: Kontakt@888.dk.
888 Denmark Limited har tilladelse fra Spillemyndigheden til at udbyde og levere spil i Danmark.