Softwareopdateringer

Sidste bord-deal

Spillere, der når til det sidste bord i en pokerturnering, kan nu lave en deal og fordele den resterende gevinstpulje iht. ICM* i stedet for at anvende turneringens forudbestemte fordeling af gevinstpulje.


Start af dealen

Når spillerne når til det sidste bord, vises afkrydsningsboksen "Drøft en deal". Ved at afkrydse denne boks placeres et deal-indikatorikon på spillerens plade.


Slutbord poker

Hvis alle spillere, der deltager, afkrydser denne boks, sættes turneringen på pause, og et deal-skærmbillede vises med den foreslåede ICM fordeling af gevinstpuljen:


Sidste borddeal

Spillerne får tildelt tid til enten at acceptere den foreslåede fordeling eller afvise den. Hvis en af spillerne afviser dealen - fortsætter turneringsspillet. Hvis alle spillerne accepterer dealen, fordeles gevinstpuljen iht. dealen.

En del af gevinstpuljen kan tildeles den evt. vinder af turneringen - i dette tilfælde genoptages spillet efter dealen, og turneringen spiller ned til vinderen. Hvis der ikke er nogen gevinst tilbage bortset fra den evt. vinder, vil turneringen være forbi, når dealen er afsluttet.

* ICM (Independent Chip Model) - A matematisk model, der anvendes til at beregne hver spillers mulige udbetaling iht. størrelsen af deres jetoner og fordeling af turneringsbordets gevinstpulje.