3 Betting

Begrebet ”3bet” har tendens til at skabe en del forvirring, især blandt nye spillere. Det sker ret ofte at nye spillere antager, at et ”3bet” er når man hæver det foregående beløb omkring tre gange. Det er let at fatte denne misforståelse. Lad os derfor se på den korrekte definition af et ”3bet”.

3Bet = den tredje indsats i enhver række af indsatser.

Grunden til forvirringen er, at når vi laver et 3bet, så er det faktisk kun den anden indsats i rækken. En spiller åbner og hæver, og så vælger vi at hæve igen. Det kaldes for et 3bet, fordi de obligatoriske SB og BB faktisk er de første indsatser i rækken. Derfor betragtes en åbning med en forhøjning af indsatsen kun som et 2bet, mens den fortsatte raise er det, man kalder for et 3bet.

Der ofte også forvirring vedrørende 3bet efter floppet. Forestil dig, at din modspiller skyder en indsats af efter floppet og du melder check-raise. Det er helt klart kun et 2bet, da det kommer lige efter den første indsats. Alligevel er der mange spillere, der forfejlet kalder det for et 3bet. For at det skal være et rigtigt 3bet, så skal vores modspiller hæve indsatsen igen, efter vores check-raise.

Derfor er 3betting så vigtig

Man skal ikke være noget geni for at regne ud, at 3betting giver flere penge i puljen, end hvis man bare melder call. En af grundene til at man næsten aldrig fortsætter med et 3bet pre-flop, er fordi vores modspiller måske kan regne ud hvad det er vi er ude på. Så vil han eller hun og begynde at bruge det imod os, fordi vi satser lidt for aggressivt. Hele grundideen er at lave så mange 3bet som muligt, uden at modstanderen er i stand til at re-kalibrere sit spil.

Enkelt sagt, så skal man forsøge at indbygge 3betting i den almindelige strategi. Her kan det nemlig give et skub i vores gevinster.

Lad os lige se på de potentielle 3betting muligheder fra forskellige positioner ved bordet.

3betting fra Button-positionen

Button-positionen er en genial position at sidde i, hvis man vil lave en masse aggressive 3bet. Hvis der bliver meldt ”call”, er man nemlig sikre på at sidde godt efter floppet.

Rækkevidden er typisk inddelt i to kategorier, nemlig gode hænder og hænder vi vælger at bluffe på. I de fleste tilfælde er det bedre at bluffe en lille smule mere end at spille på værdi, når man laver et 3bet. Her har det stor indflydelse, hvor vi sidder ved bordet. Hvis man sidder i den rigtige position, kan man lettere slippe af med at bluffe.

Hele formålet med et 3bet på værdi er, at blive kaldt af de dårligere hænder. På den måde kan man tjene gode penge. Hvis man laver et bluff 3bet, så er det fordi man vil have fat i puljen før floppet. Vi ved, at vi for det meste ikke har den bedste hånd, men hvis vores modspillere smider kortene, så er det vores fortjeneste.

Man bluffer normalt ikke med hvilke to kort som helst. Kortene skal helst kunne lede til en stærk hånd med fem kort ved river-kortet. For det meste har sådanne hænder en god kombination af både spilbarhed og værdi, for eksempel to esser.

Man ser ofte, at de hænder man har lavet et 3bet med bluff er en smule svagere, end de hænder man ville lave en ”cold-call” på.

3bet BTN vs. CO

I den følgende tabel er vores 3bet på værdi markeret med grøn og vores bluff 3bet er markeret med blå farve.

Værdi 3bet vidde – 4.52%

Bluff 3bet vidde – 9.05%

Den totale 3bet vidde – 13.57%

3bet BTN vs. CO

Læg mærke til forskellen mellem bluff 3bet og værdi 3bet. Hvis man for eksempel sidder med Es + 10. Det er en hånd der i sidste ende godt kunne blive noget ud af, så den er lidt for stærk til at lave et bluff 3bet.

BTN vs. MP

Bemærk at vidden på vores 3bet er meget strammere når man sidder overfor en åben midterposition. Det er også værd at bemærke, hvilken type hænder det er, man bruger, når man bluffer.

Man bruger normalt ikke de mere tvivlsomme hænder når man bluffer, men benytter sig af dem, der har en god værdi i bredden. Det gør man, fordi det er mere sandsynligt, at man kommer helt frem til showdown, når man sidder i denne position.

Hvis vi sammenligner vidden her med en ”out of position” (OOP) vidde, så ser man, at det for det meste er tvivlsomme hænder vi bruger, når vi bluffer. Når man sidder OOP er det vigtigere med en spilbar hånd end en hånd med værdi.

Værdi 3bet vidde – 1.66%

Bluff 3bet vidde – 3.32%

Den totale 3bet vidde – 4.98%

BTN vs. MP

BTN vs. UTG

Denne gang sidder man naturligvis strammere i det end i de to foregående, da man her sidder over for UTG, der typisk er en stærk position.

 

Værdi 3bet vidde – 0.9%

Bluff 3bet vidde – 2.11%

Den totale 3bet vidde – 3.01%

BTN vs. UTG

CO vs. MP

Man ser her at tallene er de samme som for BTN vs. MP, men vidderne er lidt anderledes.

Det skyldes at der er visse hænder, vi kunne lave en ”cold-call” med. Faktisk kan man lave en cold-call på et lidt bredere udvalg af hænder fra BTN, da der kun er to spillere bagefter. Det er mindre profitabelt at cold-calle fra CO positionen. Derfor er der større sandsynlighed for at benytte visse hænder til 3bet.

Det er af den grund man ser, at selv om de har samme frekvens, så har CO vs. MP 3betting en lidt stærkere vidde end BTN vs. MP.

Værdi 3bet vidde – 1.66%

Bluff 3bet vidde – 3.32%

Den totale 3bet vidde – 4.98%

CO vs. MP

CO vs. UTG

Selv overfor UGT burde vi have en passende 3betting bluf-vidde. Det er noget meget få spillere udnytter. De går dermed glip af gode indtjeningsmuligheder.

Alligevel er vidden på et bluff 3bet over for en EP (early position) åbning ofte meget stærkere end vores muligheder for at bluffe med et 3bet over for en LP (late position).

Værdi 3bet vidde – 0.9%

Bluff 3bet vidde – 1.81%

Den totale 3bet vidde – 2.71%

CO vs. UTG

MP vs. UTG

Her spiller vi overfor UTG og der er samtidig fire spillere, der skal melde efter os. Her bør man spille meget stramt.

Værdi 3bet vidde – 0.9%

Bluff 3bet vidde – 1.51%

Den totale 3bet vidde – 2.41%

MP vs. UTG

3betting OOP

Lad os tage et blik på nogle af de 3betting hænder, som vi kan spille med OOP.

Her er der to hovedforskelle i fordelingen af værdi- og bluff-hænder.

  1. Bluff-vidden er mere polariseret. Her ser man at bluff-hænderne er mere tvivlsomme hænder end hænderne med høj værdi.
  2. Der er færre bluff-hænder for hver værdi-hånd. Det har noget at gøre med OOP - det er sværere at slippe afsted med så mange bluff. Det har dog også noget at gøre med, at vores bluff er mindre værd (da de er mere tvivlsomme). Dermed er det også bedre at bluffe lidt mindre.

BB vs. BTN

Bemærk at denne vidde er skræddersyet til en 2,5bb åbning. De foregående har været baseret på en 3bb åbning. I dag er det almindeligt at spillerne gør deres indsatser lidt mindre, når de åbner fra button-positionen, så det er mere realistisk at benytte 2,2bb i eksemplet.

Værdi 3bet vidde – 4,52%

Bluff 3bet vidde – 5,43%

Den totale 3bet vidde – 9,95%

BB vs. BTN

BB vs. CO

Bemærk at vores 3betting strategi her igen bliver endnu mere polariseret. Man ser den helt klare afstand mellem værdi-vidden og bluffe-vidden, der nu udelukkende består af hænder med lav, spekulativ værdi.

Værdi 3bet vidde – 3,77%

Bluff 3bet vidde – 4,22%

Den totale 3bet vidde – 7,99%

BB vs. CO

BB vs. MP

Værdi-vidden mellem OOP overfor EP/MP er meget stram. I langt de fleste tilfælde anbefales det kun at benytte sig af et værdi 3bet AA/KK (0.9%) hvis man antager at der er 100bb i stakken.

Værdi 3bet vidde – 0,90%

Bluff 3bet vidde – 1,81%

Den totale 3bet vidde – 2,71%

BB vs. MP

BB vs. UTG

Værdi 3bet vidde – 0,9%

Bluff 3bet vidde – 1.51%

Den totale 3bet vidde – 2,41%

BB vs. UTG

 

SB vs. BTN

Værdi 3bet vidde – 4,52%

Bluff 3bet vidde – 6.79%

Den totale 3bet vidde – 11,31%

SB vs. BTN

SB vs. CO

Værdi 3bet vidde – 3,77%

Bluff 3bet vidde – 5,58%

Den totale 3bet vidde – 9,35%

SB vs. CO

SB vs. MP

Værdi 3bet vidde – 0,90%

Bluff 3bet vidde – 1.51%

Den totale 3bet vidde – 2,41%

SB vs. MP

SB vs. UTG

Værdi 3bet vidde – 0,90%

Bluff 3bet vidde – 1.21%

Den totale 3bet vidde – 2,11%

SB vs. UTG

BB vs. SB

Der er endnu en situation, der er ekstremt vigtig og det er BB vs. SB. Det er en meget stærk situation i No-Limit Hold’em. I dagens spil åbner SB normalt ret bredt og man er dermed sikret en plads efter floppet, hvis man da antager at nogen caller vores 3bet. Man behøver heller ikke bekymre sig om, at spillerne der sidder før en selv skulle begynde at presse på, og få dig til at smide kortene. Her sidder man jo sidst i rækken.

 

Bemærk hvor bred 3bet bluff-vidden er. Det har mest noget at gøre med, at vi kan cold-call bredt i en BB vs. SB situation. (For det meste bluffer man med en smule svagere hænder, end man gør når man cold-caller.) I gennemsnit bør vi forsvare ca. 50% af BB hænderne i en 2,5bb SB åbning, 35% ved at benytte cold-call, og 15% ved at hjælp af 3betting.

Værdi 3bet vidde – 6,18%

Bluff 3bet vidde – 9.65%

Den totale 3bet vidde – 15,83%

BB vs. SB

Sådan sætter man det hele sammen

Et par vigtige bemærkninger om vidde.

For det første bør det være muligt at lave et 3bet i langt flere situationer, end vi har angivet her. En af grundene til det er, at i spil med lave grænser, er der ikke så mange spillere, der laver 4bet så aggressivt som de burde. Derfor kan vi slippe afsted med 3betting i et større antal hænder ,end det teoretisk set er muligt.

Det er også værd at huske på, at vores 3bet vidde afhænger af størrelsen på open-raise. Her har vi set på 3betting i tilfælde hvor man står over for 2,5X eller 3X åbninger. Man bør dog også have en spilleplan overfor 2X og 4X eller hvilket som helst antal, der er almindeligt.

Det vi har set på her er bare de mest almindelige satser i spil overfor ukendte modspillere. Jo mere information vi kan indsamle, jo mere kan vi raffinere vores spillestil til vores egen fordel.

Lad os sige, at vi sidder overfor en spiller der aldrig smider kortene på et 3bet. Så bør man spille færre 3bet bluff, men samtidigt overveje at gå lidt længere med sine værdibaserede 3bet. Og hvad nu hvis vores modspiller smider kortene alt for meget? Så må vi ændre vores strategi, bluffe rigeligt og eventuelt underspille nogle af hænderne før floppet, i stedet for at lave 3bet på værdien.